Porada
KLASYFIKACJA JAKOŚCIOWA
Istotną wytyczną przy wyborze właściwego oleju silnikowego jest klasyfikacja jakościowa.Określa ona własności użytkowe oleju oraz jego przydatność do smarowania silników danego typu.
Klasyfikacja jakościowa olei silnikowych
W Europie powszechnie stosuje się specyfikacje ACEA (np. ACEA A5/B5 dla silników benzynowych i wysokoprężnych oraz ACEA C1, C2, C3, C4 dla silników z katalizatorami) oraz API. Obie klasyfikacje oznaczają, że olej silnikowy spełnia minimalne wymogi określone przez przemysł motoryzacyjny.Oprócz wymagań wydajnościowych określonych przez ACEA i API, niektóre oleje silnikowe spełniają specjalne wymagania producentów samochodów, przykładowo VW 502.00/505.00 dla silników Volkswagen, czy MB 229.3 dla silników Mercedes-Benz.
Klasyfikacja jakości olejów silnikowych API
Klasy Amerykańskiego Instytutu Nafty API dostarczają informacji o amerykańskich wymaganiach i kryteriach jakościowych, które spełnia olej silnikowy. Aktualne, najwyższe klasyfikacje API dla silników benzynowych to SN, a dla silników Diesla w pojazdach użytkowych CJ-4. Oleje do silników Diesla w samochodach osobowych nie są obecnie klasyfikowane w klasie API.
API(Amerykański Instytut Nafty)
Określa zastosowanie i jakość oleju dwoma literami.

- pierwsza litera określa zastosowanie oleju:
S - silniki benzynowe
C - silniki Diesla

- druga litera określa jakość oleju:
im wyższa litera alfabetu tym wyższa jakość
W przypadku samochodowych silników benzynowych nowsze klasy jakościowe API zastopują wszystkie starsze klasy. Jeżeli książka pojazdu zaleca stosowanie oleju klasy API SJ lub API SL, oleje oznaczone klasą API SM zapewnią pełną ochronę silnika. W przypadku silników wysokoprężnych (Diesel) nowsze klasy zazwyczaj- choć nie zawsze - zastopują klasy starsze.

Oleje do silników benzynowych Oleje do silników wysokoprężnych (Diesel)

Klasa Status Przeznaczenie
SN Aktualna Najnowsza specyfikacja, weszła w życie w 2010r. do benzynowych silników aut osobowych. Klasa stworzona, aby zapewnić lepszą ochronę tłoków w wysokich temperaturach, zmniejszyć ilość osadów oraz poprawić właściwości uszczelniające.
SM Aktualna Klasa jakości wprowadzona w 2004 roku. Oleje z tej grupy charakteryzują się lepszymi parametrami odporności na utlenianie, zapobiegania osadzaniu się zanieczyszczeń i lepszą wydajnością smarowania w niskich temperaturach podczas całego okresu użytkowania. Niektóre z olejów z tej grupy mogą też spełniać standardy oszczędności paliwa ILSAC GF-4.
SL Aktualna Klasa jakości wprowadzona w 2001 roku. Testy silnika i procedury testowania te same co w klasie SJ, ale większe ograniczenia dla osadów związanych z eksploatacją w wysokich temperaturach i dla zużycia oleju. Niektóre z olejów należących do tej klasy mogą też odpowiadać standardom oszczędności paliwa ILSAC GF-3. Dotyczy silników samochodów wyprodukowanych przed rokiem 2004.
SJ Aktualna Klasa jakości wprowadzona w 1996 roku. Testy silnikowe i procedury testowania te same co w klasie SH, ale wymaga mniejszego parowania i niższej zawartości fosforu. Dotyczy silników samochodów wyprodukowanych przed rokiem 2001.
SH Wycofane z użytku Klasa jakości wprowadzona w 1993 roku, zastąpiła klasę SG. Testy silnikowe i wartości graniczne pozostały te same co w klasie SG, ale bardzo ściśle określone i kontrolowane procedury testowania sprawiają, że jest to klasa w sposób istotny bardziej wymagająca. Dotyczy głównie silników stosowanych w samochodach wyprodukowanych przed rokiem 1996.
SG Wycofane z użytku Wymaga lepszych parametrów w zakresie odporności na ścieranie, zachowania czystości, ochrony przed zanieczyszczeniem i trwałości niż wcześniejsze klasy. Dotyczy głównie samochodów wyprodukowanych przed rokiem 1993.
SF Wycofane z użytku Do silników z roku 1988 i starszych.
SE Wycofane z użytku Do silników z roku 1979 i starszych.
SD Wycofane z użytku Do silników z roku 1971 i starszych.
SC Wycofane z użytku Do silników z roku 1967 i starszych.
SB Wycofane z użytku Do starszych silników. Stosować tylko w wypadku gdy producent bezwzględnie tego wymaga.
SA Wycofane z użytku Do starszych silników. Stosować tylko w wypadku gdy producent bezwzględnie tego wymaga.
Tabele przedstawiają obowiązujące oraz wycofane klasy jakościowe API Service. Przed skorzystaniem z tego przewodnika użytkownicy samochodów powinni sprawdzić zalecenia producenta swojego pojazdu zawarte w książce pojazdu. Oleje mogą mieć więcej niż jeden poziom zgodności z zaleceniami.


Klasyfikacja jakości olejów silnikowych ACEA
ACEA to Europejskie Stowarzyszenie Producentów Samochodów. Zadaniem tego stowarzyszenia jest m.in. rozwijanie klasyfikacji jakości olejów silnikowych w kontekście europejskich rozwiązań technicznych i warunków użytkowania. Najważniejsza różnica pomiędzy klasyfikacją ACEA a API polega na oddzieleniu klasy olejów do silników Diesla samochodów osobowych i dostawczych (klasa B) i samochodów ciężarowych oraz maszyn roboczych (klasa E).

Klasa Przeznaczenie
A1 Kategoria olejów silnikowych energooszczędnych ze szczególnie niską lepkością (HTHS < 3,5 mPas).Preferowane klasy lepkości: XW-30 i XW-20.
A2 Kategoria olejów konwencjonalnych i lekkiego biegu.
A3 Kategoria olejów konwencjonalnych i lekkiego biegu o wyższych wymaganiach niż A2. Przewyższa ACEA A2 w odniesieniu do Noack (straty przy odparowaniu), czystości tłoka i odporności na utlenianie.
A5 Kategoria olejów konwencjonalnych i lekkiego biegu. Odpowiada ACEA A3, jednakże z obniżoną lepkością HTHS. W silniku pomiarowym w porównaniu do oleju referencyjnego 15W-40 musi zostać wykazana oszczędność paliwa > 2,5%.

NAJCZĘŚCIEJ KOMENTOWANE ARTYKUŁY